FANDOM


Student Weapon Student Weapon
#1

Yoshio Akamatsu

Crossbow #1 Mizuho Inada Kitchen Knife
#2 Keita Iijima

Jutte/Jitte (Japanese Weapon)

#2 Yukie Utsumi Smith & Wesson M19 .357 Magnum Revolver
#3 Tatsumichi Oki Hand Axe #3 Megumi Eto Stun Gun
#4 Toshinori Oda Kevlar Vest #4 Sakura Ogawa N/A
#5 Shogo Kawada Franchi SPAS-12 Semi-Automatic Shotgun #5 Izumi Kanai Two Hand Grenades
#6 Kazuo Kiriyama Harisen (Paper Fan) #6 Yukiko Kitano Megaphone
#7 Yoshitoki Kuninobu N/A #7 Yumiko Kusaka Katana
#8 Yoji Kuramoto Rope #8 Kayoko Kotohiki Glock 17 gen2 top silver 9 mm
#9 Hiroshi Kuronaga Dagger #9 Yuko Sakaki Potassium Cyanide
#10 Ryuhei Sasagawa Uzi 9mm Submachine Gun #10 Hirono Shimizu Colt M1911 .45 Semi-Automatic Pistol
#11 Hiroki Sugimura Battle Royale GPS Tracking Device #11 Mitsuko Souma Sickle
#12 Yutaka Seto Fork #12 Haruka Tanizawa Browning Hi-Power 9mm Semi-Automatic Pistol
#13 Yuichiro Takiguchi Machete #13 Takako Chigusa Switch Blade
#14 Shou Tsukioka Nunchaku #14 Mayumi Tendo Boxing Gloves
#15 Shuya Nanahara Pot Lid #15 Noriko Nakagawa Binoculars
#16 Kazushi Niida Coat Hanger #16 Yuka Nakagawa Micro Uzi 9mm Machine Gun
#17 Mitsuru Numai Colt Python .357 Revolver #17 Satomi Noda M870 Pump-Action Shotgun
#18 Tadakatsu Hatagami Baseball Bat #18 Fumiyo Fujiyoshi N/A
#19 Shinji Mimura Beretta M92F 9mm Semi-Automatic Pistol #19 Chisato Matsui Walther PPK 7.65 9mm Pistol
#20 Kyoichi Motobuchi Smith & Wesson M19 .357 Magnum Revolver #20 Kaori Minami Pickaxe
#21 Kazuhiko Yamamoto Cloth Headband #21 Yoshimi Yahagi Plastic Hammer